CNC FRÉZOVÁNÍ:  SDK PREFABRIKÁTY, CEMENTOVLÁKNITÉ DESKY, POLYSTYRÉN, PVC, HERADESIGN, MDF

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM  PRO PROFESIONÁLY V SUCHÉ VÝSTAVBĚ

Kontakty

Sídlo:

MORAVOSTAV družstvo

Maříkova 1, 621 00 Brno 

IČO: 08207470  DIČ: CZ08207470

Výroba prefabrikátů:

Středisko M3D® CNC frézování

Tyršova 310, 664 42 Modřice

Vedoucí střediska-TECHNICKÁ PODPORA: Ing.Jozef Kolibab, +420 739 211 210, kolibab@moravostavdruzstvo.cz

Vedoucí výroby: Ing.Vlastimil Hlavačka, +420 733 159 756, hlavacka@moravostavdruzstvo.cz

Poptávky/objednávky: m3d@moravostavdruzstvo.cz

Montáže sádrokaronových systémů:

Vedoucí střediska: Ivan Kozel,  +420 704 610 401, kozel@moravostavdruzstvo.cz

Smluvní prodejci

 

Výhody frézovaných dílů

Výhody použití frézovaných dílů :

- vysoká kvalita jrednotlivých detailů

- eliminace nepřesností a nekvalitního  provedení

- snížení podílu řemeslné práce

- úspora procovního času

- minimální odpoad

- minimální nároky na úklid

- minimální nároky na speciální nářadí

A. SROVNÁNÍ MONTÁŽE ČTYŘSTRANNÉHO OBKLADU OCELOVÉ KONSTRUKCE STANDARDNÍM POSTUPEM A Z PREFABRIKÁTU M3D

Čtyřstanný protipožárního obklad ocelového prvku výšky 2,6m, rozměr 330x280mm, klasickým způsobem, za pomoci ocelové podkonstrukce a postupem z částečně lepeného prefabrikátu "O Profil  M3D®"  

Z rozboru  jsou partné jak ekonomické, kvalitativní, tak výhody v oblasti úspory pracovního času montáže z frézovaných dílů.

Porovnání celkových nákladů (základní prodejní ceny) na obklad sloupu h=2,6 m:

      Strandardní postup Prefabrikát M3D
Název materiálu / operace  MJ    JC   mn. Celkem cena mn. Celkem cena
UD profil  m 9,50 10,92 103,70 10,92 103,70
CD profil  m 14,50 0,00 0,00 2,50

36,30

Narážecí trn ks 5,00     24,00 120,00 24,00 120,00
GKF (DF)12,5mm m2 59,00 3,40 200,60 0,00 0,00
Prefabrikát "O M3D" bm    347,00 0,00 0,00 0,00 904,00
Al roh bm 5,60 4,00 22,40 0,00 0,00
Vrut TN 25  ks 0,12 88,00 10,60 108,00

13,00

Uniflot  kg 32,00

14,50

464,00 1,00 32,00
Skelná páska  bm 0,90 12,00 10,80 3,80 3,40
Finální tmel  kg 17,00 4,10 69,70 1,20 20,40
Celkem materiálové náklady     1001,80   1232,80
Mzda montáž + úklid hod 300,00 2,20 660,00 0,40 120,00
Celkové náklady       1661,80   1352,80

 

Závěr:  

Finanční úspora celkových nákladů:      309,00 Kč

Úspora pracovního času :                         1h21 min

Denní výkon: - klasickým postupem         9,5 bm

                        - z prefabrikátu                    52 bm

 

Podívejte se na videozáznam

 

B. SROVNÁNÍ MONTÁŽE KLUZNÉHO ULOŽENÍ NA UW MAX 100,3x12,5mm, STANDARDNÍM POSTUPEM A Z LEPENÉHO PREFABRIKÁTU "VK"  M3D (Délka 5,5 m)

Z prefabrikátu 3x12,5 Standardní  postup
  čas [min]   čas [min]
Příprava prefabrikátu (montáž na UWMAX) 4,00 Příprava pruhů 3x12,5 mm 26,00
Montáž na trapézový strop     16,00 Montáž na trapézový strop     16,00
Úklid 0,00 Úklid 10,00
Celkem 20,00   52,00

Úspora pracovního času na délce 5,5 m:                       32 min

Denní výkon:                         - klasickým postupem    51 bm

                                                - z prefabrikátu              132 bm